top of page
OM OSS

Vi er 7 forumledere som leder aktiviteter i UngBjørndal. UngBjørndal er et ungdomsforum, for ungdom av ungdom, på Bjørndal i alderen 13-19 år.

 

Grunntanken er å styrke ungdommenes opplevelse av og mulighet til å påvirke eget liv, nærmiljø og samfunn som helhet, og skape åpne møteplasser, temakvelder, workshops, kafeer, kampanjer og lokal frivillighet.

 

Idag har over 30 ungdommer meldt seg som ungdomsfrivillige. Med tett oppfølging fra forumlederne er ungdommene fordelt i ulike arbeidsgrupper - slik at det er de selv som bestemmer teamer og aktiviteter i forumet.

Ungdomsfrivillige 
Unity Cafe 
Sister - power 
Forumledere
17938185922686176.jpg
bottom of page