top of page

forumkvelder

Ønsker du å være med på å skape et kult og sosialt sted for ungdommene på Bjørndal? Kunne du tenke deg å være med å påvirke hva som skal skje og gjøres på Bjørndal?

 

Ung Bjørndal er en ukentlig møteplass for ungdommer med tilknytning til Bjørndal i alderen 13-19 år. Ungdomsforumet er et sted hvor ungdommene på Bjørndal kan treffes og gjøre sosiale aktiviteter sammen. Det er også et sted hvor man kan diskutere og jobbe med temaer som ungdommene er opptatt av. Her kan man få utvikle og øve sine kunnskaper og meninger og lære deg ting som du kan behøve og kunne dra nytte av i fremtiden (arbeidslivet)

 

Ungdommene som ønsker å være med i forumet skal være med på å skape, eie og drive frem aktivitetene. Sammen med Bjørndals bydelsverter vil deltagerne i forumet bestemme hva forumet skal være, for eksempel hvilke temaer og aktiviteter som skal gjennomføres. Ideene og forslagene fra deltagerne er det som vil legge grunnlaget for forumet. Bydelsvertene vil være viktige støttespillere for ungdommene i dette arbeidet

 

Med dette ungdomsforumet ønsker man å skape et inkluderende og godt oppvekstmiljø på Bjørndal. I samarbeid med lokale krefter og ungdommen selv, ønsker man å styrke engasjementet. Personlig utvikling og nærmiljøet på Bjørndal vil være viktige nøkkelord i dette arbeidet. Med dette ungdomsforumet ønsker man å gi ungdommen muligheter og en større stemme.

bottom of page